Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 

Dat was even schrikken, toen ik hoorde dat oud-basisschooldirecteur Hans Boot is overleden. Ik wist dat hij ziek was, maar dapper als hij was, negeerde hij zijn ziekte volkomen en ging gewoon door met zijn werk. In 2009 nam hij afscheid van De Bonifatiusschool in Asten om te gaan genieten van zijn prepensioen. Helaas heeft dat maar vijf jaartjes mogen duren. Bij zijn afscheid mocht ik hem interviewen voor het ED. Ik kon een beeld schetsen van een directeur waarbij altijd het kind centraal stond.

Directeur Hans Boot van  basisschool St. Bonifatius stopt ermee

door onze correspondente Marie-Louise Klomp

ASTEN - Ook al vergt het directeurschap van een basisschool tegenwoordig een bedrijfsmatigere aanpak, toch is het volgens Hans Boot belangrijk om voeling te houden met kinderen, ouders en leerkrachten. De scheidend directeur van de Astense Bonifatiusschool ziet dan ook niets in een manager die geen onderwijskundige achtergrond heeft.

"Als directeur moet je naast overwicht en overzicht ook een goed contact hebben met de werkvloer. En dat kan volgens mij alleen als je thuis bent in het onderwijs."

Boot begon zijn carrière in 1969 op de Bonifatiusschool. Vijf jaar later volgde hij 'hoofd der school' meester Dibbets op. "Toen stond je als hoofd voor de 'zesde' klas. Directeurszaken deed je er gewoon bij. Later werd je ambulant en had je één dag om bestuurszaken te regelen. Dat werden er van lieverlede meer, maar ik heb altijd geprobeerd om minstens een halve dag in de week voor een klas te staan."

Volgens Boot moet je er als school niet alleen maar naar streven dat kinderen hoge punten halen. "Kinderen moeten in de eerste plaats graag naar school komen, zich thuis voelen en lekker in hun vel zitten, dan komt de rest vanzelf." Hij is blij dat het onderwijs tegenwoordig veel meer op het individu is gericht. "Vroeger stond de leerstof centraal en was het deuren dicht en mondjes dicht. Maar nu staat het kind centraal en wordt het overal bij betrokken". Toch is volgens hem niet alles van vroeger verkeerd. "Het taboe van alles uit je hoofd leren is gelukkig verdwenen. Rekenen mag nu weer geautomatiseerd worden en tafeltjes van buiten leren, zie je weer belangrijk worden. "Natuurlijk blijft 'het begrijpen' belangrijk, maar parate kennis is ook heel nuttig gebleken."

De school zorgde vroeger volgens Boot voor de opleiding van de kinderen en de ouders waren verantwoordelijk voor de opvoeding. "Tegenwoordig neemt de school ook vaak een stukje opvoeding voor haar rekening. Maar we gaan als onderwijsinstituut te snel voorbij aan het feit dat de meeste ouders ook competent zijn en dat is niet goed. Ouders ondersteunen daar waar nodig is, dat is prima, maar verder moet dat niet gaan."

Vooral dat levendige dat een school te bieden heeft, zal Boot intens gaan missen als hij aan het eind van dit schooljaar met prepensioen gaat.